Prijava v aplikacijo >>
Navodila za uporabo ŠVKarton

Spoštovani!

Pred vami so kratka navodila za uporabo spletne in mobilne aplikacije ŠVKarton.

V kolikor imate dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na info@svkarton.si ali na telefonsko številko 041 542 185.

1. Prijava v spletno aplikacijo in urejanje uporabnikov

Na naslovu www.svkarton.si/admin se prijavite v spletno aplikacijo z administratorskim uporabniškim imenom in geslom. Dobili ste ju ob vzpostavitvi modula ŠVKarton.

Pred vnosom rezultatov morate dodati uporabnike/učitelje, ki bodo imeli dostop do ŠVKarton-a in se bodo lahko prijavili v spletno ali mobilno aplikacijo.

 

2. Vnos meritev
2.1 Spletna aplikacija (online)

Spletna aplikacija je namenjena vnosu rezultatov, analizi meritev, razvrščanju oz. izdelavi lestvic najboljših učencev in učenk ter pošiljanju podatkov na Fakulteto za šport.

Rezultat lahko vpišete v osebnem kartonu učenca/učenke ali pa direktno v zbirnem kartonu

Pri uporabi spletne aplikacije morate imeti ves čas vzpostavljeno internetno povezavo!

Osebni karton

Podatke lahko vpišete direktno v osebni karton. To storite tako, da se prijavite v spletno aplikacijo na naslovu www.svkarton.si/admin in kliknete gumb [Osebni karton], izberete razred, spol(opcijsko) in učenca. V naslednjem koraku se vam odpre osebni karton, kjer vidite rezultate za vse vadbe. S klikom na rezultat ali prazno polje se odpre okno za vnos/popravek rezultata.

 

Zbirni karton

Zbirni karton omogoča hitrejše in učinkovitejše delo, saj imate na zaslonu ves čas prikazane vse učence in učenke, zato vam ni potrebno odpirati vsakega učenca/učenko posebej.

Na spletni strani www.svkarton.si/admin se prijavite v spletno aplikacijo in v osnovnem oknu kliknete na gumb [Zbirni karton], potem izberete razred in spol(opcijsko) in v naslednjem koraku se vam prikažejo učenci in/ali učenke izbranega razreda. S klikom na rezultat ali prazno celico v tabeli zbirnega kartona se odpre okno za vnos/popravek rezultata

 

V zbirnem kartonu imamo možnost tudi prikazati T vrednosti. Celice v tabeli se obarvajo v rdeče, če so rezultati podpovprečni in modro če so nadpovprečni.

 

2.2 Mobilna aplikacija (offline)

Mobilna aplikacija je namenjena zgolj vnosu rezultatov na merilnem mestu.

Pri uporabi mobilne aplikacije ne potrebujete stalne internetne povezave. Internetno povezavo potrebujete le takrat, ko želite sinhronizirati (poslati/prejeti) podatke s strežnikom!

 

Mobilna aplikacija ŠVKarton je na voljo kot:

  • mobilna aplikacija za naprave s sistemom Android (povezava na Google play: svkarton)
  • mobilna aplikacija za Apple naprave s sistemom IOS (povezava na AppStore: svkarton)
  • HTML5 (offline) aplikacija za namizne/prenosne računalnike z brskalnikom Google Chrome (https://www.svkarton.si/vnos)

Rezultat lahko vpišete v osebnem kartonu učenca/učenke ali pa direktno v zbirnem kartonu

Namestitev

Pri vzpostavitvi modula ŠVKarton ste prejeli naslednje podatke, ki so potrebni za namestitev mobilne aplikacije: ID šole, uporabniško ime, geslo.

Podatke vpišite v polja in kliknite gumb [Nadaljuj]

Podatki o šoli, razredih in učencih se bodo prenesli na mobilno napravo in v naslednjem koraku se boste lahko prijavili s svojim uporabniškim imenom in geslom

V kolikor pri prijavi ne vidite uporabnikov, jih mora administrator najprej dodati v spletni aplikaciji (glej točko 1)

 

Vnos podatkov

Vnos rezultatov v mobilni aplikaciji poteka podobno kot v spletni aplikaciji in sicer v osebnem kartonu učenca/učenka ali direktno v zbirnem kartonu. Zbirni karton omogoča učinkovitejše delo, ker ni potrebno preklapljati med učenci/učenkami.

 

 

Sinhronizacija

Med odmorom ali konec dneva moramo podatke sinhronizirati s strežnikom.

Za sinhronizacijo s strežnikom morate imeti vzpostavljeno internetno povezavo!

 

Pri sinhronizaciji lahko izberete [Hitra sinhronizacija] ali [Polna sinhronizacija]!

Pri vsakodnevni uporabi zadostuje hitra sinhronizacija. Pri tej funkciji se sinhronizirajo le podatki od dneva zadnje sinhronizacije dalje.

Če ste v spletni aplikaciji dodali nove uporabnike/učitelje ali če ste v vašo mobilno napravo ponovno namestili aplikacijo, potem izberite polno sinhronizacijo. Pri tem se vam bodo ponovno iz strežnika prenesli podatki o šoli, razredih, učencih in meritve.

3. Grafična analize (spletna aplikacija)

Prijavite se v spletno aplikacijo na naslovu www.svkarton.si/admin. S klikom na gumb [Grafična analiza] se odpre okno kjer lahko izberete 4 različne analize in sicer za:

  • celotno šolo
  • izbran letnik
  • izbran razred
  • izbranega učenca/učenko

Pri izbiri analize za letnik morate iz spustnega menija izbrati letnik, pri analizi za razred pa razred za katerega želite analizo. Pri iizbiri analize za učenca morate najprej izbrati razred in učenca/učenko.

Aplikacija prikaže grafično analizo v obliki stolpičnega grafa. Pod grafom imate na voljo tekstovna polja kamor lahko vpišete besedilo in navodila za nadaljnje delo. Ti podatki se shranijo k izbranemu letniku, razredu ali učencu.

 

Grafična analiza vam omogoča primerjavo šole, letnika, razreda ali učenca s slovenskim povprečjem!

 

4. Razvrstitve (spletna aplikacija)

Prijavite se v spletno aplikacijo na naslovu www.svkarton.si/admin in kliknite gumb [Razvrstitve]

Razvrstitve vam omogočajo hiter izpis lestvic po posameznih vadbah za posamezne učence, izbrane razrede ali letnike. V prvem koraku izberete leto in populacijo na kateri želite izvesti razvrstitev.

Če kot populacijo npr. izberete celotno šolo, potem imate v naslednjem koraku možnost, da znotraj populacije (šole) naredite raznorazne lestvice uspešnosti po letnikih, razredih ali učencih.

Če kot populacijo npr. izberete letnik, potem imate v naslednjem koraku možnost, da znotraj enega letnika naredite raznorazne lestvice po razredih ali učencih

Če kot populacijo npr. izberete razred, potem imate v naslednjem koraku možnost, da znotraj enega razreda naredite raznorazne lestvice po učencih

 

5. Pošiljanje podatkov na FŠ (spletna aplikacija)

Prijavite se v spletno aplikacijo na naslovu www.svkarton.si/admin in kliknite gumb [Pošiljanje FŠ]

Ko so vsi rezultati za tekoče leto vpisani v spletni aplikaciji, morate podatke izvoziti v tekstovno datoteko, ki jo pošljete Fakulteti za šport.

Pred pošiljanjem rezultatov preverite, da so mobilne naprave sinhronizirane s strežnikom in da v njih nimate neprenesenih meritev!

 

Izvoženo datoteko morate poslati na Fakulteto za šport, doc. dr. Gregorju Starcu. Kontaktne podatke najdete tukaj.