Prijava v aplikacijo >>
Priporočila za izvajanje meritev ŠVK v šolskem letu 2019/20
 • V kolikor imate možnost, je priporočljivo, da se meritve izvedejo še v tem šolskem letu, sicer pa v septembru.
 • Če pri organizaciji meritev sodelujejo tudi učenci, naj nosijo zaščitne maske, prav tako naj zaščitne maske nosijo tudi učitelji.
 • Učenci naj si pred in po izvajanju meritev umijejo ali razkužijo roke.
 • Priporočeno je tudi razkuževanje droga za veso, deske za taping in drsnika na klopci za predklon.
 • Čim več meritev naj se izvede zunaj, sicer pa v telovadnici v manjših skupinah in ob ustrezni medsebojni razdalji.

PREDNOSTI UPORABE ŠVK
 1. Boljša učinkovitost zaposlenih
 2. Enkraten vnos podatkov
 3. Izpis osebnega, zbirnega kartona
 4. Popoln nadzor nad meritvami
 5. Grafična analiza
 6. Priprava podatkov za FŠ
 7. Integracija Lo.polis in eAsistent
 8. Varovanje okolja
Kje dobim ŠVK?>>
Reference: